‪...‬טוען
 

לוח חופשות שנתון 2023-2024

מחפשים פתרונות לניהול מסגרות ילדים ולגיל הרך ? לחצו .
שם החופש פרטים
ראש השנה
2023-09-15
2023-09-17
ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשפ"ג עד ב' בתשרי התשפ"ד, 15, 16 ו17 בספטמבר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"ד, 18 בספטמבר 2023.
יום הכיפורים
2023-09-24
2023-09-28
ערב החג, יום החג וגשר של שלשה ימים. בימים ראשון, שני, שלישי רביעי וחמישי, ט'-יג' בתשרי התשפ"ד, 24–28 בספטמבר 2023. מכאן ממשיכים לחג סוכות.
חג הסוכות
2023-09-29
2023-10-08
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י׳׳ד בתשרי התשפ"ד, 29 ספטמבר 2023, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"ד, 9 באוקטובר 2023. קייטנת חג הסוכות (בתוספת תשלום) תתקיים ששה ימים מה-1 לאוקטובר עד ל-5 ובנוסף, יום ראשון ה-8 לאוקטובר (איסרו חג) 2023.
חנוכה
2023-12-07
2023-12-15
מיום חמישי, כ"ד בכסלו התשפ"ד, 7 בדצמבר 2023, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023. קייטנת חנוכה (בתוספת תשלום) תתקיים חמישה ימים מה-10 לדצמבר עד ל-14 בדצמבר 2023.
ט"ו בשבט
2024-01-24
2024-01-25
חג טו' בשבט התשפ"ד הוא יום לימודים רגיל.
פורים
2024-03-24
2024-03-25
מיום ראשון, י׳׳ד באדר ב׳ התשפ"ד, 24 במרס 2024 עד יום שני ט׳׳ו באדר ב׳ התשפ"ד, 25 במרס 2024. הלימודים יתחדשו ביום שלשי, ט׳׳ז באדר ב׳ התשפ"ד, 26 במרס 2024. קייטנת פורים (ללא תוספת תשלום) תתקיים בימים אלו.
פסח
2024-04-14
2024-04-30
מיום ראשון, ו׳ בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שלשי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2023 (איסרו חג). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשפ"ד, 1 במאי 2024. קייטנת פסח (בתוספת תשלום) תתקיים שישה ימים מה-14 לאפריל עד ל-18 וב-30 לאפריל 2024.
חג השבועות
2024-05-11
2024-05-13
ערב החג, החג ואסרו חג, בימים שלישי רביעי חמישי ה' עד ז' בסיוון התשפ"ד, 11–13 ביוני 2024. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י׳' בסיוון התשפ"ד, 16 ביוני 2023.
יום העצמאות
2024-05-14
2024-05-15
ערב יום העצמאות יום שלשי ו׳ באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024 עד יום רביעי ז׳ באייר התשפ"ד, 15 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ח' באייר התשפ"ד, 16 במאי 2024. הצהרון יסגר יום שני 13 במאי 2024 עד ה-15 למאי 2024.
ל׳׳ג בעומר
2024-05-26
2024-05-26
יום ראשון, י"ח באייר התשפ"ד, 26 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשפ"ד, 27 במאי 2024. קייטנת ל׳׳ג בעומר (ללא תוספת תשלום) תתקיים ב-26 במאי 2024.שנת הלימודים תשפ"ד 2023–2024 מועדי החופשות