לוח חופשות שנתון 2023-2024

מחפשים פתרונות לניהול מסגרות ילדים ולגיל הרך ? לחצו .
שם החופש פרטים
ראש השנה
15/09/2023
17/09/2023
ערב ראש השנה ושני ימי החג, הימים שישי, שבת וראשון, כ"ט באלול התשפ"ג עד ב' בתשרי התשפ"ד, 15, 16 ו17 בספטמבר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שני, ג' בתשרי התשפ"ד, 18 בספטמבר 2023.
יום הכיפורים
24/09/2023
28/09/2023
ערב החג, יום החג וגשר של שלשה ימים. בימים ראשון, שני, שלישי רביעי וחמישי, ט'-יג' בתשרי התשפ"ד, 24–28 בספטמבר 2023. מכאן ממשיכים לחג סוכות.
חג הסוכות
29/09/2023
08/10/2023
ערב החג, ימי החג ואסרו חג, מיום שישי, י׳׳ד בתשרי התשפ"ד, 29 ספטמבר 2023, עד יום ראשון, כ"ג בתשרי התשפ"ד, 8 באוקטובר 2023. הלימודים יתחדשו ביום שני, כ"ד בתשרי התשפ"ד, 9 באוקטובר 2023. קייטנת חג הסוכות (בתוספת תשלום) תתקיים ששה ימים מה-1 לאוקטובר עד ל-5 ובנוסף, יום ראשון ה-8 לאוקטובר (איסרו חג) 2023.
חנוכה
07/12/2023
15/12/2023
מיום חמישי, כ"ד בכסלו התשפ"ד, 7 בדצמבר 2023, עד יום שישי, ג' בטבת התשפ"ד, 15 בדצמבר 2023. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, ה' בטבת התשפ"ד, 17 בדצמבר 2023. קייטנת חנוכה (בתוספת תשלום) תתקיים חמישה ימים מה-10 לדצמבר עד ל-14 בדצמבר 2023.
ט"ו בשבט
24/01/2024
25/01/2024
חג טו' בשבט התשפ"ד הוא יום לימודים רגיל.
פורים
24/03/2024
25/03/2024
מיום ראשון, י׳׳ד באדר ב׳ התשפ"ד, 24 במרס 2024 עד יום שני ט׳׳ו באדר ב׳ התשפ"ד, 25 במרס 2024. הלימודים יתחדשו ביום שלשי, ט׳׳ז באדר ב׳ התשפ"ד, 26 במרס 2024. קייטנת פורים (ללא תוספת תשלום) תתקיים בימים אלו.
פסח
14/04/2024
30/04/2024
מיום ראשון, ו׳ בניסן התשפ"ד, 14 באפריל 2024, עד יום שלשי, כ"ב בניסן התשפ"ד, 30 באפריל 2023 (איסרו חג). הלימודים יתחדשו ביום רביעי, כ"ג בניסן התשפ"ד, 1 במאי 2024. קייטנת פסח (בתוספת תשלום) תתקיים שישה ימים מה-14 לאפריל עד ל-18 וב-30 לאפריל 2024.
יום העצמאות
14/05/2024
15/05/2024
ערב יום העצמאות יום שלשי ו׳ באייר התשפ"ד, 14 במאי 2024 עד יום רביעי ז׳ באייר התשפ"ד, 15 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום חמישי, ח' באייר התשפ"ד, 16 במאי 2024. הצהרון יסגר יום שני 13 במאי 2024 עד ה-15 למאי 2024.
ל׳׳ג בעומר
26/05/2024
26/05/2024
יום ראשון, י"ח באייר התשפ"ד, 26 במאי 2024. הלימודים יתחדשו ביום שני, י"ט באייר התשפ"ד, 27 במאי 2024. קייטנת ל׳׳ג בעומר (ללא תוספת תשלום) תתקיים ב-26 במאי 2024.
חג השבועות
11/06/2024
13/06/2024
ערב החג, החג ואסרו חג, בימים שלישי רביעי חמישי ה' עד ז' בסיוון התשפ"ד, 11–13 ביוני 2024. הלימודים יתחדשו ביום ראשון, י׳' בסיוון התשפ"ד, 16 ביוני 2023.
יולי שעות השלמה
01/07/2024
21/07/2024
בחודש יולי הגן מסתיים שעה לפני פעילות הצהרוניקי. מכאן עולה צורך לפתוח שעה לפני.
קייטנת יולי
22/07/2024
31/07/2024
סיום שנת הלימודים במסגרות החינוך יום חמישי ה-21 ליולי 2024. לצורך זה הצהרוניקי יפעיל קייטנת מתאריך 22 ליולי עד ה-31 ליולי, משעה 8:00 עד 14:00 (עד החיבור עם הצהרון).
קייטנת אוגוסט שבועיים ראשונים
01/08/2024
08/08/2024
בתחילת חודש אוגוסט, הצהרוניקי מפעיל קייטנה למשך שבועים מהשעה 8:00 עד 16:00.
קייטנת אוגוסט שבוע שלישית
11/08/2024
15/08/2024
שבוע שלישית של חודש אוגוסט, הצהרוניקי מפעיל קייטנה מהשעה 8:00 עד 16:00.שנת הלימודים תשפ"ד 2023–2024 מועדי החופשות