‪...‬טוען
 תעריף הצהרוניקי 
קטגוריה: 2022-2023

רישום קבוע שנתי

המחירים לרישום מלא כוללים עלות מבנה הנדרשת על ידי הישוב אבטליון

שם מחיר
רישום לשנתון ילד אחד 1260.00₪
רישום לשנתון שני ילדים 2290.00₪
רישום לשנתון שלושה ילדים 3320.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע ילד(ה) 1105.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע לשני ילדים 2210.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע ילד(ה) 900.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע לשני ילדים 1800.00₪
רישום ליומיים בשבוע ילד(ה) 720.00₪
רישום ליומיים בשבוע לשני ילדים 1440.00₪
רישום ליום שבוע ילד(ה) 530.00₪
רישום ליום שבוע לשני ילדים 1060.00₪
יום צהרון ללא הרשמה 155.00₪

קייטנות

שם מחיר
קייטנה ארבע ימים ילד(ה) אחד רשום 360.00₪
קייטנה ארבע ימים שני ילדים רשומים 720.00₪
קייטנה ארבע ימים לשלושה ילדים רשומים 1080.00₪
קייטנה שלושה ימים ילד(ה) אחד רשום 270.00₪
קייטנה שלושה ימים שני ילדים רשומים 540.00₪
קייטנה שלושה ימים לשלושה ילדים רשומים 810.00₪
קייטנה יומיים ילד(ה) אחד רשום 180.00₪
קייטנה יומיים שני ילדים רשומים 360.00₪
קייטנה יומיים לשלושה ילדים רשומים 540.00₪
קייטנה יום אחד ילד(ה) אחד רשום 90.00₪
קייטנה יום אחד שני ילדים רשומים 180.00₪
קייטנה יום אחד לשלושה ילדים רשומים 270.00₪
קייטנה יום אחד ילד(ה) אחד לא רשום לצהרוניקי 170.00₪
קייטנה ללא עלות 0.00₪

חופש הגדול

 אין תוצאה לפנייה
מחירון זה לא עודכן עדיין. אנא צרו קשר עמנו.