‪...‬טוען
 תעריף הצהרוניקי

רישום קבוע שנתי

המחירים לרישום מלא כוללים עלות מבנה הנדרשת על ידי הישוב אבטליון

שם מחיר
רישום לשנתון ילד אחד 1200.00₪
רישום לשנתון שני ילדים 2140.00₪
ארבע ימים בשבוע 1055.00₪
שלושה ימים בשבוע 860.00₪
שלושה ימים בשבוע לשני ילדים 1720.00₪
יומיים בשבוע 690.00₪
יום בשבוע 505.00₪
חד פעמי 145.00₪

קייטנות וחופש הגדול

שם מחיר
יום קייטנה - ילד רשום 90.00₪
יומיים קייטנה - ילד רשום 180.00₪
שלשה ימים קייטנה - ילד רשום 270.00₪
ארבהע ימים קייטנה - ילד רשום 360.00₪
חמישה ימים קייטנה - ילד רשום 450.00₪
יום קייטנה - שני ילדים 180.00₪
יומיים קייטנה - שני ילדים 360.00₪
שלושה ימים קייטנה - שני ילדים 540.00₪
ארבעה ימים קייטנה - שני ילדים 720.00₪
חמישה ימים קייטנה - שני ילדים 900.00₪
קייטנה ללא עלות 0.00₪
יולי שעות השלמה ילד אחד 270.00₪
יולי שעות השלמה שני אחים 455.00₪
קייטנת יולי ילד אחד 650.00₪
קייטנת יולי שני אחים 1150.00₪
קייטנת אוגוסט שבוע אחד ילד אחד 850.00₪
קייטנת אוגוסט מלאה ילד אחד 1300.00₪
קייטנת אוגוסט מלאה שני אחים 2300.00₪