‪...‬טוען
 תעריף הצהרוניקי

רישום קבוע שנתי

המחירים לרישום מלא כוללים עלות מבנה הנדרשת על ידי הישוב אבטליון

שם מחיר
רישום לשנתון ילד אחד 1200.00₪
רישום לשנתון שני ילדים 2160.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע 1055.00₪
רישום ארבעה ימים בשבוע לשני ילדים 2110.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע 860.00₪
רישום שלושה ימים בשבוע לשני ילדים 1720.00₪
רישום ליומיים בשבוע 690.00₪
רישום ליומיים בשבוע לשני ילדים 1380.00₪
רישום ליום שבוע 505.00₪

קייטנות וחופש הגדול

שם מחיר
קייטנה ארבע ימים ילד(ה) אחד 360.00₪
קייטנה ארבע ימים שני ילדים 720.00₪
קייטנה שלושה ימים ילד(ה) אחד 270.00₪
קייטנה שלושה ימים שני ילדים 540.00₪
קייטנה יומיים ילד(ה) אחד 180.00₪
קייטנה יומיים שני ילדים 360.00₪
קייטנה יום אחד ילד(ה) אחד 90.00₪
קייטנה יום אחד שני ילדים 180.00₪