במרוצת השנים תוך כדי השעות המשותפות שלנו, עם הילדים במבנה הצהרון ובשטחים מחוצה לו רכשנו היכרות, למידה וניסיון רב שסייע לנו לטוות נהלים וכללים שהם מהווים את רשת הבטחון הכי משמעותית לחיים שלנו יחד. הצוות המלווה מתעדכן ואנו מקפידים ליישם את הנהלים בשטח באופן עיקבי ושוטף. אנחנו נעזרים ונועצים עם גורמי הבטחון במועצה שלנו משגב ודואגים לקיים בתחילת השנה עם קבט המועצה סיור בטיחות ורשימת ליקויים ואנו דואגים לתקנם ולהביא לתקינות המבנה והמתקנים בו ובשטחו. האזור הפנימי שבו מתקיימת פעילות הילדים נבדק באופן קבוע, כמו כן גם מגרש המשחקים החיצוני נסרק לפני היציאה החוצה. אנחנו מקפידים להשתתף בקורסי עזרה ראשונה והחייאה ועוברים רענונים לפי הצורך. אף על פי כן אנו עובדים בשיתוף פעולה עם הנהלת אבטליון ומחלקת האבטחה במועצה האזורית משגב המנהלת ומתחזקת חלק מבניין הצהרון.